Trà gừng cao cấp đóng lon 250ml

    Nước trà gừng BNLFOOD thành phần chính chứa gừng tươi. Là sản phẩm để ôn trung, trục hàn, hồi dương, thông mạch dùng trị đau bụng do lạnh, đầy chướng không tiêu.